tel +48 509 955 326

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Co bezwzględnie musi zawierać świadectwo pracy?

W treści świadectwa pracy muszą się znaleźć dane, które pracodawca ma obowiązek uwzględnić w tym dokumencie “z urzędu”. Oprócz tego istnieje możliwość podania informacji wyłącznie na życzenie pracownika. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, jakie treści powinny znaleźć się w świadectwie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść świadectwa pracy

W świadectwie pracy należy podać następujące informacje:

 • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
 • zajmowane stanowiska,
 • tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Pracodawca powinien wskazać tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy zgodnie z art. 30 § 1 k.p. W przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dodatkowo trzeba wskazać stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie. W szczególnych okolicznościach przy rozwiązaniu stosunku pracy wskazuje się podstawę prawną, jeśli do zakończenia umowy z pracownikiem doszło w trybie określonym:

 • przejęcie pracownika przez innego pracodawcę: art. 231 § 4 lub 5 k.p.,
 • przywrócenie pracownika do pracy, który wcześniej podjął zatrudnienie u innego pracodawcy: art. 48 § 2 k.p.,
 • rozwiązanie poprzedniego stosunku pracy przez pracownika powołanego na stanowisko w wyniku konkursu: art. 683,
 • rozwiązanie umowy przez pracodawcę w przypadku wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ dla zdrowia młodocianego: art. 201 § 2 k.p.

Pracodawca w świadectwie pracy powinien też podać informacje o zajęciu wynagrodzenia zgodnie z orzeczeniem komornika, uwzględniając przy tym numer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrąconych już kwot.

Oprócz tego w świadectwie pracy zamieszczane są informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego, takie jak:

 • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,
 • okres wykorzystania z urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia,
 • wykorzystany urlop wychowawczy,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 k.p.,
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 k.p.,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.